Myśląc nad nową stroną internetową lub aplikacją zawsze przechodzimy przez trzy etapy jakimi są IA, UI, UX. Oczywiście można to zrobić lepiej lub gorzej. My proponujemy skupić się na tym, co projekt ma robić i zaprojektować układ tego co ma zawierać (IA), jak ma wyglądać, by zachęcał do działania (UI), jak wygodnie będzie się z nowego produktu korzystać (UX)